fbpx
Budúci čas jednoduchý

Budúci čas jednoduchý

Future Simple

Budúci čas jednoduchý tvoríme pomocným slovesom WILL, ktoré má vo všetkých osobách rovnaký tvar, a plnovýznamovým slovesom.  NIKDY ním nevyjadrujeme plánované činnosti.

Vyjadrujeme ním:

 • predpovede (v budúcnosti)
  In the future, people will retire at the age of 70. (V budúcnosti pôjdu ľudia do dôchodku vo veku 70 rokov.)
 • neplánovanú budúcnosť, spontánne rozhodnutia
  I am hungry. I will have a sandwich. (Som hladný. Dám si sendvič.)
 • sľuby a ponuky
  Don’t worry. I will help you with your report. (Nerob si starosti. Pomôžem Ti so správou.)
 • v podmienkových súvetiach
  If you stop smoking, you will feel better. (Ak prestaneš fajčiť, budeš sa cítiť lepšie.)
Oznamovacie vety
Použite WILL (alebo ‘ll) +  základný tvar plnovýznamového slovesa
I’ll see you tomorrow.
(Vidíme sa zajtra.)
Záporné vety
Zápor sa tvorí pridaním NOT (stiahnutý tvar won’t)
I will not (won’t) be here for a week.
(Týždeň tu nebudem.)
Otázky
V otázkach mení slovosled.
What time will she get home?
(Kedy príde domov)
Stručné odpovede
V stručných odpovediach zopakujte sloveso WILL alebo WON’T
Will it work? Yes, it will. / No, it won’t.
(Bude to fungovať? Áno, bude. / Nie, nebude.)

Rubriky