fbpx
Budúci čas priebehový

Budúci čas priebehový

Future Continuous

Budúci čas priebehový tvoríme pomocným slovesom WILL + BE + ING-ovým tvarom plnovýznamového slovesa. Sloveso WILL má vo všetkých osobách rovnaký tvar.

Vyjadrujeme ním:

  • deje, ktoré budú v určitom okamihu v budúcnosti prebiehať:
    Please, don’t phone between 6 and 7 tomorrow. I will be driving to work. (Nevolaj mi zajtra medzi 6 a 7. Budem šoférovať do práce.)

    She is flying to Spain this evening. She will be swimming in the sea at this time tomorrow. (Dnes večer letí do Španielska. Zajtra o tomto čase bude plávať v mori.)
Oznamovacie vety
Použite WILL (alebo ‘ll) +  BE + ING tvar plnovýznamového slovesa
We will be playing tennis at 10.
We’ll be playing tennis at 10.
(O 10tej budeme hrať tenis.)
Záporné vety
Zápor sa tvorí pridaním NOT (stiahnutý tvar won’t)
We will not be playing tennis at 10.
We won’t be playing tennis at 10.
(O 10tej  nebudeme hrať tenis.)
Otázky
V otázkach mení slovosled.
Will we be playing tennis at 10?
(Budeme hrať o 10tej tenis?)

Rubriky