fbpx
jazykove_kurzy_pre_firmy

Kurz pracovnej angličtiny

Potrebujete angličtinu do každodenného života a tiež do práce, ale obchodná angličtina je pre Vás zbytočne odborná? Náš nový kurz angličtiny je práve to riešenie, ktoré hľadáte. Rozhovorí vašich zamestnancov a dodá im chýbajúcu sebaistou pri komunikácii na hodinách, ktoré ich budú baviť.

Čo získate na tomto kurze?

 • naučíte sa komunikovať po anglicky v každodenných pracovných aj spoločenských situáciách
 • získate zručnosť v komunikácii s ľuďmi a v riešení problémov zdvorilou formou bez zbytočne komplikovanej gramatiky
 • dovolenky a služobné cesty budú bez stresu pretože na ne budete pripravený
 • dozviete sa veľa zaujímavého o svete, už žiadne nudné témy

Vyučovanie prebieha v malých skupinách (max. 10 študentov), čo zabezpečuje možnosť individuálnejšieho prístupu k študentom pod vedením špeciálne školených lektorov. Študenti sú zaraďovaní do kurzov podľa jazykových znalostí na základe vstupných testov.

Jazyk: Anglický
Trvanie: september – jún
Počet hodín: 120 VH
Úroveň: od A1 (úplný začiatočník) po C1 (veľmi pokročilý)
Realizácia: polointenzívne, 2×2 týždenne
Cena za skupinu 60 min 90 min
v priestoroch firmy 19,90€ 29,80€
v priestoroch jazykovej školy 17,90€ 26,80€
cenník platný od 1.1.2023

Kurz obchodnej angličtiny

Majú vaši zamestnanci zvládnutú všeobecnú angličtinu a potrebujú sa zlepšiť v jazyku po pracovnej stránke? Kurz obchodnej angličtiny je presne pre nich. Zameriava sa aj na bežné pracovné situácie, ale pomôže aj pri prezentáciách, mítingoch a poskytne prehľad zo svetovej obchodnej a ekonomickej sféry.

Čo získate na tomto kurze:

 • odbornú slovnú zásobu a formálnu gramatiku pre obchodnú sféru
 • dozviete sa o aktuálnom dianí zo sveta ekonomiky od renomovaného denníka Financial Times
 • možnosť precvičovať si učivo pomocou CD-ROMky s množstvom doplňujúcich cvičení
 • prebraté učivo si ďalej zdokonalíte na prípadových štúdiách

Kurzy obchodnej angličtiny v štyroch úrovniach, od začiatočníkov pokročilých po veľmi pokročilých, zamerané na rozvoj jazykových zručností, konverzáciu v obchodných situáciach a zvyšovanie jazykovej úrovne poslucháčov. Každá úroveň predstavuje jeden ročník. Vyučovanie prebieha v malých skupinách (max. 10 študentov), čo zabezpečuje možnosť individuálnejšieho prístupu k študentom pod vedením kvalifikovaných učiteľov. Študenti sú zaraďovaní do kurzov podľa jazykových znalostí na základe vstupných testov.

Jazyk: Anglický
Trvanie: september – jún
Počet hodín: 120 VH
Úroveň: A1-C1
Realizácia: podľa dohody
Cena za skupiny 60 min 90 min
v priestoroch firmy 19,90€ 29,80€
v priestoroch jazykovej školy 17,90€ 26,80€
cenník platný od 1.1.2023

Individuálny študijný program

Navštevovali vaši zamestnanci jazykový kurz, ale potrebovali by „oprášiť“ gramatiku, či slovnú zásobu? Individuálny študijný program sa flexibilne prispôsobí vašim požiadavkám. Zostavíme pre vás vzdelávacie aktivity šité na mieru.

Čo získate na tomto kurze:

 • vlastného jazykového kouča, ktorý sa bude venovať iba vám
 • možnosť určiť si vlastné tempo
 • kurz si budete vedieť prispôsobiť vlastnému pracovnému vyťaženiu
 • prispôsobiť si tematiku hodiny alebo kurzu

Viacúrovňový individuálny študijný program pre dospelých zameraný na rozvoj jazykových zručností, orientáciu v bežných životných situáciach a zvyšovanie jazykovej úrovne poslucháčov. Každá úroveň predstavuje jeden ročník. Vyučovanie prebieha one to one s kvalifikovaným učiteľom. Študenti sú zaraďovaní do kurzov podľa jazykových znalostí na základe vstupných testov.

Jazyk: Anglický
Trvanie: podľa dohody
Počet hodín: podľa dohody
Úroveň: od A1 (úplný začiatočník) po C1 (veľmi pokročilý)
Realizácia: podľa dohody
cena za VH 60 min 90 min
pracovná angličtina 17,90€ 25,50€
obchodná angličtina 17,90€ 25,50€
cenník platný od 1.1.2023