fbpx
Gramatické časy v anglickom jazyku

Gramatické časy v anglickom jazyku

Pri porovnávaní slovenčiny s angličtinou sa väčšina študentov vždy zhrozí nad komplikovanosťou jej gramatického systému. Pravda je však tá, že slovenčina aj pri svojich troch gramatických časoch, je podstatne komplikovanejším jazykom ako angličtina.

Gramatika anglického jazyka sa, tak isto ako slovenčina, delí iba do troch hlavných skupín: Minulé časy > Prítomné časy > Budúce časy. Jediný rozdiel je iba v tom, že každý z týchto časov má v angličtine svoj predčas.

Minulé časy používame výlučne pri opisovaní udalostí, dejov, faktov, zvykov, ktoré začali a skončili v minulosti a nie sú v spojitosti s prítomnosťou. Vo väčšine prípadov minulé časy používajú časové určenie odkazujúce na minulosť.

Prítomné časy používame pri opisovaní zvykov, dejov, faktov a udalostí spojených výlučne s prítomnosťou. Používame ich, keď hovoríme o pravidelne opakujúcich sa činnostiach, či všeobecne platných faktoch.

Budúce časy používame pri opisovaní dejov, faktov, udalostí, ktoré sa udejú, alebo nastanú v budúcnosti. Ďalej ich môžeme deliť na plánované a neplánované deje a predpovede, či spontánne rozhodnutia, ktoré sme spravili počas rozhovoru, ktoré sa udejú v budúcnosti.

Podľa predošlého vzoru by sme dostali v podstate iba 6 gramatických časov.

Minulé časy Prítomné časy Budúce časy
Minulý čas Prítomný čas Budúci čas
Predminulý čas Predprítomný čas Predbudúci (dokonavý) čas

Pamätáte si zo slovenčiny slovesné vidy? Dokonavý a nedokonavý? Dokonavý slúži na opis činností a dejov, ktoré sa ukončili/ukončia. Nedokonavým zas opisujeme činnosti, ktoré sa neukončili – prebiehali / prebiehajú/budú prebiehať. Tento aspekt angličtina vyjadruje jednoduchými priebehovými formami daného gramatického času. Priebehovými formami budeme vždy opisovať deje a činnosti, ktoré boli, sú alebo budú v priebehu.

Týmto sa počet gramatických tvarov v podstate zdvojnásobí:

Minulé časy Prítomné časy Budúce časy
Minulý čas jednoduchý Prítomný čas jednoduchý Budú čas jednoduchý
Minulý čas priebehový Prítomný čas priebehový Budúci čas priebehový
Predminulý čas jednoduchý Predprítomný čas jednoduchý Predbudúci čas jednoduchý
Predminulý čas priebehový Predprítomný čas priebehový Predbudúci čas priebehový

Podrobnejšie vysvetlenie získate kliknutí na daný gramatický čas. Tabuľka sa bude postupne dopĺňať.

Rubriky