fbpx
Minulý čas jednoduchý

Minulý čas jednoduchý

Past Simple

Minulý čas jednoduchý vyjadruje ukončený jednorázový dej, ktorý sa začal, odohral a aj skončil v minulosti. Vieme, kedy a čo sa stalo a výsledok deja nemá dopad na súčasnosť.

Slovesá v minulom čase v angličtine rozdeľujeme na pravidelnénepravidelné. Pri pravidelných slovesách tvoríme minulý jednoduchý čas pridaním koncovky –ed (work – worked), alebo –d (arrive – arrived). Pre nepravidelné slovesá neexistuje žiadne pravidlo na tvorbu minulého času, vieme si ich vyhľadať v zozname nepravidelných slovies. Každé nepravidelné sloveso má v jednoduchom minulom čase iný tvar slovesa  (buy – bought, ride – rode, swim – swam). Slovesá v minulom čase majú rovnaký tvar vo všetkých osobách.

Pravidelné plnovýznamové slovesá:

osoba singular jednotné číslo plural množné číslo
1 I worked ja som pracoval/a we worked my sme pracovali
2 you worked ty si pracoval/a you worked vy ste pracovali
3 he worked on pracoval they worked oni, ony pracovali
she worked ona pracovala
it worked ono pracovalo
osoba singular short form jednotné číslo
1 I did not work I didn’t work ja som nepracoval/a
2 you did not work you didn’t work ty si nepracoval/a
3 he did not work he didn’t work on nepracoval
she did not work she didn’t work ona nepracovala
it did not work it didn’t work ono nepracovalo
osoba plural short form množné číslo
1 we did not work we didn’t work my sme nepracovali
2 you did not work you didn’t work vy ste nepracovali
3 they did not work they didn’t work oni, ony nepracovali
osoba singular jednotné číslo plural množné číslo
1 Did I work? Pracoval/a som? Did we work? Pracovali sme?
2 Did you work? Pracoval/a si? Did you work? Pracovali ste?
3 Did he  work? Pracoval (on)? Did they work? Pracovali oni,ony?
Did she work? Pracovala (ona)?
Did it work? Pracovalo (ono)?

 

Nepravidelné plnovýznamové slovesá:

osoba singular jednotné číslo plural množné číslo
1 I bought ja som kúpil/a we bought my sme kúpili
2 you bought ty si kúpil/a you bought vy ste kúpili
3 he bought on kúpil they bought oni, ony kúpili
she bought ona kúpila
it bought ono kúpilo
osoba singular short form jednotné číslo
1 I did not buy I didn’t buy ja som nekúpil/a
2 you did not buy you didn’t buy ty si nekúpil/a
3 he did not buy he didn’t buy on nekúpil
she did not buy she didn’t buy ona nekúpila
it did not buy it didn’t buy ono nekúpilo
osoba plural short form množné číslo
 1 we did not buy we didn’t buy my sme nekúpili
2 you did not buy you didn’t buy vy ste nekúpili
3 they did not buy they didn’t buy oni, ony nekúpili
osoba singular jednotné číslo plural množné číslo
1 Did I buy? Kúpil/a som? Did we buy? Kúpili sme?
2 Did you buy? Kúpil/a si? Did you buy? Kúpili ste?
3 Did he buy ?  Kúpil (on)? Did they buy? Kúpili oni,ony?
Did she buy?  Kúpil/a (ona)?
Did it buy?  Kúpilo (ono)?

Rubriky