fbpx
Minulý čas priebehový

Minulý čas priebehový

Past Continuous

Minulý čas priebehový používame na opis činností, ktoré prebiehali v minulosti dlhšiu dobu a vieme, kedy sa diali. We were having a birthday party last Saturday afternoon.

Vyjadrujeme ním:

 • opis činnosti, alebo situácie, ktorá prebiehala v danom čase, alebo v okolí daného času v minulosti.
  I was attending a course, so I didn’t go out with the others. (Navštevoval som kurz, takže som nechodieval von s ostatnými.)
 • dočasné minulé situácie.
  We were living in San Francisco at the time of the big earthquake. (Bývali sme v San Franciscu v čase veľkého zemetrasenia.)
 • dve činnosti, ktoré prebiehali súčasne v minulosti.
  While I was cooking dinner, John was doing the washing up. (Kým som varil, John umýval riad.)
 • činnosť, ktorá prebiehala v minulosti dlhšiu dobu, bola prerušená jednorazovou krátkou udalosťou.
  I was having a shower, when somebody knocked on the door. (Sprchoval som sa, keď niekto zaklopal na dvere.)

Tvoríme ho pomocou slovesa byť v minulom čase: was alebo were a „ingového“ tvaru slovesa:
was/were + ………-ing (working, sleeping, having)

Positive
(Klad)
I/he/she/it was cleaning the car.you/we/they were reading a book.
Negative
(Zápor)
I/he/she/it was not = wasn’t playing computer games.
you/we/they were not = weren’t working in the garden.
Questions
(Otázky)
Was I/he/she/it learning English yesterday?
Were you/we/they sleeping last night?Where was I/he/she/it skiing last year?
What were you doing yesterday at 6p.m.?

Rubriky