fbpx
Predbudúci čas priebehový

Predbudúci čas priebehový

Future Perfect Continuous

Predbudúci čas priebehový používame, keď chceme zdôrazniť ako dlho niečo trvá do určitého časového bodu v budúcnosti. Predbudúci čas má rovnaký tvar vo všetkých osobách. 

Vyjadrujeme ním:

  • dĺžku priebehu nejakej činnosť prebieha vzhľadom k určitému okamihu v budúcnosti:
    She came last month. Tomorrow she will have been working here for three weeks .
    (Prišla minulý mesiac. Zajtra to budú tri týždne čo tu pracuje.)
    Tomorrow I will have been writing this article for 3 weeks. It is for our school magazine.
    (Zajtra to budú tri týždne čo píšem tento článok. Je to pre náš školský časopis.)

Oznamovacie vety
Použite WILL (alebo ‘ll) +  HAVE BEEN + ING plnovýznamového slovesa
I will have been writing this article for 3 weeks
I’ll have been writing this article for 3 weeks.
Budem tento článok písať už tri týždne.
Záporné vety
Zápor sa tvorí pridaním NOT (stiahnutý tvar won’t)
I will not have been writing this article for 3 weeks.
I won’t have been writing this article for 3 weeks.
Nebudem tento článok písať už tri týždne.
Otázky
V otázkach mení slovosled.
Will I have been writing this article for 3 weeks?
Budem tento článok písať už tri týždne?

Rubriky