fbpx
Predminulý čas priebehový

Predminulý čas priebehový

Past Perfect Continuous

Predminulý čas priebehový tvoríme pomocným slovesom had been + ing-ový tvar slovesa. Jeho použitie je podobné predprítomnému priebehovému času, ibaže v minulom kontexte. Opisujeme ním deje, ktoré prebiehali v minulosti dlhšiu dobu pred iným ukončeným minulým dejom. 

Vyjadrujeme ním:

  • dej, ktorý prebiehal v minulosti dlhšiu dobu pred iným ukončeným minulým dejom.
    I had been working in Japan for three years, then I moved to Australia.
    (Pracoval som v Japonsku tri roky, potom som sa presťahoval do Austrálie.)
Oznamovacie vety
had been + present participle
Jane had been studying English for 14 years before she became an interpreter.
Jane‚d been studying English for 14 years before she became an interpreter. 
(Jane študovala angličtinu 14 rokov predtým, ako sa stala tlmočníčkou.
Záporné vety
had not = hadn’t been + present participle
We had not been working in the company for a long time, when they offered us some benefits.
We hadn’t been working in the company for a long time, when they offered us some benefits. 
(Nepracovali sme v spoločnosti dlhú dobu, keď nám ponúkli nejaké výhody. )
Otázky
had + osoba + been + present  participle
Had they been travelling for three months, when he fell off the horse?
(Cestovali tri mesiace keď  spadol z koňa?

Rubriky