Predprítomný čas priebehový

Predprítomný čas priebehový

Present Perfect Continuous

Predprítomný čas priebehový používame, keď hovoríme o deji, ktorý začal v minulosti, ale má svoje následky v prítomnosti alebo stále pokračuje. Celý priebeh deja je dôležitý! 

Vyjadrujeme ním:

 • Dej, ktorý sa stále neskončil:
  It has been raining for two weeks now. (Už dva týždne prší.)
  The children have been sleeping since yesterday. (Deti spia od včera.)
 • Dej, ktorý sa už nejaký čas opakuje, a je rozčuľujúci/nepríjemný:
  She has been forgetting her password to her computer which is rather annoying. (Stále zabúda svoje heslo k počítaču čo je dosť nepríjemné.)
  I have been telling him no to be stupid. (Stále mu hovorím aby nebol hlúpy.)
 • Dej, ktorý sa práve skončil, a už vidíme jeho dôsledok. V tomto prípade uvádzame príčinu:
   Why are your trousers dirty? (Prečo máš spinavé nohavice? Hral som futbal.)
  – I have been playing football.
  Her eyes are red because she has been crying all day. (Jej oči sú červené lebo celý deň plakala.)
 • Výčitky, obvinenia:
  Peter has been smoking here again – I cant stand this smell! (Nenávidím tento zápach, Peter tu zase fajčil.)
  What have you been doing here ?! (Čo si tu vyvádzal?!)
Positive
(Klad)
I/ you/we/they have been reading the same page for hours.
He/she has been reading a magazine all evening.
It has been snowing for ages. (Už celú večnosť sneží.)
Negative
(Zápor)
I/ you/we/they have not = haven?t been talking to Jane for years.
He/she has not = hasn?t been waiting for a long time.  
Questions
(Otázky)
Have I/you/we/they been baking all night?
Has he/she been playing with the puppies all day?

Rubriky