fbpx
Predprítomný čas jednoduchý

Predprítomný čas jednoduchý

Present Perfect Simple

Predprítomný čas jednoduchý označuje dej/stav, ktorý sa začal alebo odohral v minulosti, ale má následky aj v prítomnosti. Nie samotný proces, ale výsledok je dôležitý!  Tvoríme ho pomocným slovesom HAVE/HAS + minulým príčastím (3. tvarom slovies). 

Vyjadrujeme ním:

 • Presný čas nevieme, alebo nie je dôležitý
  I have lost my ticket. (Stratil som lístok.)
  He has done his homework so he can have a rest now. (Teraz si môže odpočinúť, keďže si spravil domácu úlohu.)
 •  Správy, aktuality
  There has been an earthquake in Lisbon. (V Lisabone bolo zemetrasenie.)
 •  Po väzbách typu It‘s the first time – aj keď dej práve prebieha!
  This is the first time I have eaten fish and chips. (Prvýkrát jem rybu s hranolkami.)
  It’s not for the first time she has seen Peter. (Nie prvýkrát vidí Petra.)
 •  Početnosť deja
  I have seen this film three times. (Videla som tento film trikrát.)
 •  Udalosti, ktoré sa odohrali v nedávnom čase
  Peter has just phoned. (Peter práve zavolal.)
  Thanks, but I have already had coffee. (Ďakujem, ale už som mala kávu.)
 • S predložkou FOR, ak hovoríme o tom, ako dlho volačo trvá
  I have had this pen for years now and I really like it. (Mám to pero už roky a ozaj ho mám rada.)
  We have been neighbours for 11 years. (Sme susedia 11 rokov.)
 • S výrazom SINCE, ak hovoríme o tom, odkedy to presne trvá
  Cathy hasn’t seen her boyfriend since Monday and she is happy. (Cathy nevidela svojho priateľa od pondelka a je šťastná.)
  We have been neighbours since 2005. (Sme susedia od 2005.)
Positive
(Klad)
I/ you/we/they have read seven books this year.
He/she has read seven books this week.
Negative
(Zápor)
I/ you/we/they have not = haven‘t read seven books today.
He/she has not = hasn‘t read seven books since Monday.
Questions
(Otázky)
Have I/you/we/they read all these books?
Has he/she read all the magazines on the table?